الفبای فارسی کودکان (Farsi alphabet game) APK MOD (Unlimited Money) 1.0.7

Description of الفبای فارسی کودکان (Farsi alphabet game) APK MOD (Unlimited Money) 1.0.7 for android (unlimited money)

“الفبای فارسی کودکان”، محصول شرکت پیکتیویا، یک بازی آموزشی و سرگرمی فوق العاده برای کودکان سراسر دنیا جهت آموزش الفبای فارسی می باشد. برای محافظت از کودکان و هم چنین بالا نگاه داشتن سطح کیفی، در این بازی از هیچ گونه تبلیغی استفاده نمی شود.
“Children’s Persian Alphabet”, a product of Pictivia, is a wonderful educational and entertaining game for children around the world to learn the Persian alphabet. No ads are used in this game to protect children and also to keep the quality level high.
نسخهٔ کامل و آمادهٔ پرتاب! شامل همهٔ حروف الفبا و ۴ بازی جذاب.

Game id: com.Pictiviagaming.KidsAlefba

App Information of الفبای فارسی کودکان (Farsi alphabet game) Download free game

App Name الفبای فارسی کودکان (Farsi alphabet game)
Package Name com.Pictiviagaming.KidsAlefba
Version 1.0.7
Rating ( 40 )
Size 59.4 MB
Requirement Android 4.4+
Updated 2020-08-10
Installs 500+
Category Educational, Games
Developer