Hoşkin HD – İnternetsiz   APK MOD (Unlimited Money) 37

Hoşkin HD – İnternetsiz APK MOD (Unlimited Money) 37

(7944)Card, Games

Description of Hoşkin HD – İnternetsiz APK MOD (Unlimited Money) 37 for android (unlimited money)

Hoşkin HD, batak ve king oyununa benzeyen bir kart oyunudur.

Özellikler
-3 kişilik oyun modu
-Internet bağlantısına gerek olmadan istediğiniz zaman oynama
-HD grafikler

Hoşkin nasıl oynanır?

KART DAĞITIMI
Dağıtım saat yönünün tersinedir. Dağıtan kişi 3 oyuncuya 25’er kart dağıtır ve masanın ortasına, kalan 5 kartı yerleştirir.

İHALE SEÇİMİ
– Koz seçilebilmesi için ihale yapılır. Hoşkin’de Batak ‘tan farklı olarak kartların puanları vardır.
– Bu puanlama doğrultusunu oyun öncesi açılacak el ve oyun esnasında alınacak kartlar ön görülerek bir ihale teklifi verilir.
– Oyun sonunda teklif verilmez ise teklifi söyleyen teklif kadar eksi puan alır.
– Pas diyen oyuncu ihale dışı kalır.
– İhale bitiminde ortaki 5 kart herkesin göreceği şekilde açılır.
– Teklifi diyen oyuncu ortadaki kartları alır ve koz seçer.
– Elinden 5 kart çıkarır.
– Çıkardığı kartların puanı o oyuncuya eklenir.

KARTLARI AÇMA
Öncelikle Batak ‘takinin aksine her kartın belli bir puanı vardır. Bunlar;
– A:11, 10:10, K:4, Q:3, J:2 puan şeklindedir.
Belli kart gruplarının belli bir puanı vardır. Her oyuncu grup yapabildiği kartları ortaya açar. Bu sayede oyuna başlamadan puan alırlar. Kart grupları şu şekildedir;
– Evlilikler : Evlilik aynı türden K ve Q kartlarının yan yana gelmesine verilen isimdir. Koz türünden olmayan evlilik 20, koz türünden olan ise 40 puandır.
– Takım : Tüm türlerden K ve Q yan yana gelirse buna takım denir. 240 puan kazandırır.
– Pinik : Maça Q ve Karo J gelirse buna pinik denir. 40 puandır. 4 pinik var ise oyuncunun puanı ekside değilse hoşkin durumu olur ve oyunu otomatik kazanır ve 3500 puandır.
– Seri : Koz türünden A-10-K-Q-J kartlarının olmasına seri denir. 150 puandır.
– Tam Takım : Elinizde koz serinin yanında diğer serilerin evlileri de varsa buna tam takım denir. Bu takım size 350 sayı kazandırır.
– Aslar : Her türden A olması durumudur. 100 puan kazandırır.
– Papazlar : Her türden K olması durumudur. 80 puan kazandırır.
– Kızlar : Her türden Q olması durumudur. 60 puan kazandırır.
– Valeler : Her türden J olması durumudur. 40 puan kazandırır.

OYUN OYNANIŞI
Oyun oynanışı Batak oyununa benzemektedir. Ancak oyunda yalnızca A-10-K-Q-J kartları olduğu için belli farklılıklar vardır. Kart sıralaması büyükten küçüğe A > 10 > K > Q > J şeklinden. Yani 10, K ve altını alır. Aynı kartlar atılırsa ilk kim atmışsa el onun olur. Örneğin ortaya 3 tane aynı türden A atılırsa ilk kim atmışsa el onun olur.

OYUN SONU
Oyun sonunda alınan kartların puanları toplanır. Son eli alan oyuncu fazladan 20 puan daha alır. İhaleyi alan oyuncu teklifi kadar puan alamazsa teklifi kadar eksi puan alır.
Hoşkin HD is a card game similar to swamp and king game.

Features
-3 player game mode
-Play whenever you want without internet connection
-HD graphics

How to play pleasantry?

CARD DISTRIBUTION
Distribution is counter clockwise. The dealer deals 25 cards to 3 players each and places the remaining 5 cards in the middle of the table.

TENDER SELECTION
– Tender is held to choose trump. Unlike Batak, the cards have points in Hoşkin.
– The hand to be opened before the game and the cards to be taken during the game are predicted in this scoring direction and a tender offer is made.
– If no bid is made at the end of the game, the bidder gets negative points as much as the bid.
– The player who says pass is out of the bid.
– At the end of the auction, the 5 cards in the middle are opened for everyone to see.
– The player who says his offer takes the cards in the middle and chooses trump.
– He takes out 5 cards from his hand.
– The points of the cards he / she removed are added to that player.

OPENING THE CARDS
First of all, unlike Batak, each card has a certain point. These;
– A: 11, 10:10, K: 4, Q: 3, J: 2 points.
Certain groups of cards have a certain score. Each player reveals the cards he or she can group. In this way, they get points before starting the game. Card groups are as follows;
– Marriage: Marriage is the name given to the K and Q cards of the same type coming together. The non-trump marriage is 20 points, the trump one is 40 points.
– Team: If K and Q of all types come together, it’s called a team. Gives 240 points.
– Pinic: If you get Q and Diamond J in spades, it is called a pinic. It is 40 points. If there are 4 pins, if the score of the player is not negative, he / she will be welcome and automatically wins the game and is 3500 points.
– Series: A-10-K-Q-J cards of trump type are called serial. It is 150 points.
– Full Team: If you have married members of the other series besides the trump series, it is called the full team. This team will earn you 350 points.
– Aces: Any kind of A’s. Gives 100 points.
– Kings: All kinds of Ks. Gives 80 points.
– Girls: All kinds of Q’s. Earns 60 points.
– Valves: It is the case of having J of any kind. Earns 40 points.

GAME GAME
Game gameplay is similar to Batak game. However, there are certain differences as there are only A-10-K-Q-J cards in the game. Card rank in descending order from A> 10> K> Q> J. So 10 takes K and gold. If the same cards are thrown, whoever drew first will be his hand. For example, if 3 A’s of the same type are thrown in the middle, whoever threw first will be his hand.

GAME OVER
The points of the cards received at the end of the game are added up. The player who gets the last trick gets 20 more points. If the player who gets the bid does not get as many points as his bid, he / she gets negative points as much as his bid.
*Yapay zeka iyileştirmesi yapıldı.

Game id: com.alper.hoskinhd

App Information of Hoşkin HD - İnternetsiz Download free game

App Name Hoşkin HD - İnternetsiz v
Genre Card, Games
Size
Latest Version
Get it On Google Play
Update
Package Namecom.alper.hoskinhd
Rating ( 7944 )
Installs100,000+